People

Board Members

D. V. Negi, Andamans

Hitesh Malhotra, Andhra Pradesh

B. S. Sajwan, Arunachal PradeshSantosh Kumar, Chandigarh

Dhirendra Sharma, Chhattisgarh

S. K. Aggarwal, Dadra & Nagarhaveli

I. H. Khan, Delhi
R. K. Gupta, Himachal Pradesh

R. D. Tiwary, Jammu & Kashmir

A. K. Singh, JharkhandA. K. Joshi, Maharashtra

A. K. Dubey, Madhya Pradesh


V. K. Nautiyal, Meghalaya

S. S. Garbyal, Mizoram

C. L. Goel, Nagaland

P. N. Padhi, Orissa

H. S. Gujral, Punjab

U. M. Sahai, Rajasthan


Gautam Dey, Tamil Nadu


R. B. S. Rawat, Uttarakhand

J. S. Asthana, Uttar Pradesh

Atanukumar Raha, West Bengal